Курс заварчик

Центъра за професионално обучение (ЦПО) е в състава на Център по заваряване към Институт по металознание – БАН и е национално одобрено звено за обучение по заваряване (ЛИЦЕНЗИЯ № 200212039 / НАПОО). В ЦПО провеждаме индивидуални и групови: Курсове за заварчици на стомани, алуминий, мед и други метали; Курсове за рязане; Курсове за спояване; Курсове за оператори на заваръчни машини.

Тел. 02 4626241; 0899936148; 0887392904

Извършваме обучение по следните процеси:

  • 111 – Ръчно електродъгово заваряване;
  • 141 – Електродъгово заваряване в инертен газ (например аргон) с нетопящ се електрод (ВИГ заваряване);
  • 131/135 – Заваряване в инертна/активна  (СО2 или газови смеси ) защитна газова среда с плътен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване);
  • 132/136 – Заваряване в инертна/активна защитна газова среда с тръбен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване);
  • 311 – Газокислородно заваряване;
  • 912 – Спояване на мед с твърд припой;
  • 81 – Газокислородно рязане.

Курс за заварчик – нива на квалификация:
– Заварчик на ъглови шевове
– Заварчик на листов материал
– Заварчик на тръби

За допускане в курс за заварчик, кандидатът трябва да представи диплома за завършено образование след 6 клас, медицинска бележка, че „заваряването“ не му е противопоказно и 2 бр. снимки паспортен формат.
Обучението за една правоспособност по един от избраните методи е с продължителност 10 работни дни, възможно е обучение по индивидуална програма.

След успешното полагане на теоретичен (тест) и практичен изпит (изпълнение на изпитна проба) от курсиста Центъра за професионално обучение издава свидетелство за правоспособност по заваряване в зависимост от завършения курс на обучение.

Обучението за заварчик на ъглови шевове включва заваряване на ъглови шевове на листов към листов материал и на тръбен към листов материал в различни позиции (фиг. 3).
Изпитните проби са показани на  (фиг. 4).

Обучението на заварчик на листов материал  включва заваряване на челни  съединения на листов материал в различни позиции
(фиг. 5) , а изпитната проба е показана в позиция (фиг.6).

Обучението за заварчик на тръби включва заваряване на челни съединения на тръбен материал в различни позиции (фиг. 7) , а изпитната проба е показана в позиция (фиг.8).

    

За повече информация относно провежданите курсове за заварчици:

Тел. 02 46 26 241; 0899936148; 0887392904
E-mail: cpo@ims.bas.bg, mamanil@abv.bg

Адрес: София, бул Шипченски проход 67, Приемната на Център по заваряване