Регионална секция по заваряване - София

Център по заваряване

Сайта е създаден и се поддържа от Център по заваряване към ИМСТЦХА – БАН.

Основна дейност

През 1978 година, към поделение 2.3 „Черни метали и тежки сплави при специални условия на леене“ на Институт по металознание се създава група „Специално заваряване“. По-късно тя се разраства и се оформя като самостоятелно научно направление по заваряване. Център по заваряване е приемник на съществувалите преди това научни направления и секции, развива успешно научно-изследователска и научно-приложна дейност.

В ЦПО към центъра по заваряване се провеждат:

Понастоящем в центъра се работи по два проекта с финансираща организация Фонд „Научни изследвания“ към МОН на Република България: „Изследване на структурата и свойствата на слоеве, получени чрез селективно плазмено претопяване“ и „Изследване възможностите за повишаване качеството на заваръчните технологии чрез анализ на процесите в реално време“.

Академичен състав:  1 професор, 2 доценти, 2 главни асистенти, 2 асистенти. Обучават се 4 докторанти.

 

 

 

 

Всички материали, публикувани на сайта, са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.