Регионална секция по заваряване - София

Новини за заваряването в България и по света

Регионална секция – София към Българския съюз по заваряване  (БСЗ) е основана на 05.10.2017 год. в учебна зала №407 на Центъра по заваряване към Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

Основатели на Регионална секция – София са 32  члена на БСЗ, като преобладаващата част от тях са от водещи фирми и научни звена работещи в областта на заваряването:
Център по заваряване към ИМСТЦХА – БАН
Институтът по заваряване АД, София
Уелд Комерс ООД
ХАРКО ЕООД
Рапид ЕООД
„МИГ 23“ ЕООД, София
Института по електроника – БАН
ТУ София

Информационният сайт „Новини за заваряването в България и по света“ е създаден и се поддържа от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН.

Членовете на Регионална секция – София към БСЗ могат да публикуват материали свързани със заваряването и да рекламират своята дейност безплатно на сайта.

Всички материали, публикувани на сайта, са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.