Български съюз по заваряване обявява годишния конкурс за „Най-добър Европейски координатор по заваряване на България“

Конкурсът за най-добър европейски координатор по заваряване се провежда за трети път в България с идеята да се даде признание за постиженията на притежател на диплома Европейски инженер по заваряване /EWE/ при постигане на целите и осигуряване на съответствие с ISO 14731 и ISO 3834-2, EN 15085-2 или EN 1090-1.
Победителят от конкурса ще бъде и националната номинация за награда на Европейската федерация по заваряване /EWF/ за най-добър Европейски координатор по заваряване.
Наградата на EWF включва:
Безплатна регистрация за предстоящо през месец ноември 2018 година събитие на EWF, Сумата от 1000 € за подпомагане на пътуване и настаняване за участие в събитието по награждаване.
По време на събитието ще бъдат връчени награден сертификат и чек.
Победителят и работодателят му ще бъдат оповестени чрез интернет страницата и бюлетина на EWF.
Повече информация за условията за участие в конкурса може да откриете тук.
Анкетна карта за участие в конкурса може да откриете тук.

Състезания по заваряване за ученици от професионалните гимназии

Състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“ за учениците от професионалните гимназии, които се обучават за професии, свързани със заваряването, заваръчните технологии и оборудване, ще се проведе по инициатива на Министерство на науката и образованието в сътрудничество с Български съюз по заваряване. То ще се състои в рамките на национални състезания и олимпиади по различни професии през учебната 2017/2018 година.
Надпреварата ще протече в два кръга- училищен и национален .Училищният ще се състои до 17 февруари 2018 година.В него могат да участват ученици от X, XI, XII клас, със специалности машинен техник, техник-приложник, машинен оператор, заварчик и мехатроника. Класираните на първото и второ място в този кръг се класират за националния, който ще е на 13 и 14 април 2018 година в София в Център за заваряване и квалификации.
Състезанието дава възможност на учениците да демонстрират придобитите професионални знания и умения. То цели да стимулира професионалното им развитие и показва възможностите на професионалното образование и обучение да подготвя заваръчни специалисти, както и да развие сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса.
Българският съюз по заваряване работи за повишаване на интереса на младите хора към професията и по-високо качество на професионалното образование.
Подробности относно условията и регламента за взимане участие в състезанието можете да прочете на сайта на МОН: https://www.mon.bg/ в раздел олимпиади и състезания.

Учени от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН получиха наградата „Изобретател на годината“ в категория “Машиностроене и строителство“

На 06.11.2017 година, във Военния клуб в София, за шеста поредна година бяха връчени наградите „Изобретател на годината“. Церемонията бе организирана от Патентното ведомство на Република България.

В тазгодишните награди участваха 35 изобретения, защитени с патент, дело на 28 учени, разделени в три категории.

В категория „Машиностроене и строителство“ наградата „Изобретател на годината“ получиха учените проф. д-р Пламен Ташев, асист. Николай Алексиев и чл.-кор. д.т.н. Стефан Христов от Центъра по заваряване към Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

Наградата бе връчена от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание Петър Кънев за изобретените от учените метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване.

Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване

В категория „Електротехника и електроника“ наградата получиха Георги Киров и Георги Червенков за изобретената от тях антенна решетка от микролентови къси антени с обратно излъчване.

В категория „Химия и биотехнологии“ наградата получиха Иван Иванов, Геновева Начева и Стефан Петров за изобретеният от тях супресор на ендогенния човешки гама-интерферон.

Голямата награда „Иновативна фирма“ за 2017 получи панагюрската фирма „Оптикоелектрон Груп“ – лидер в производството на оптични устройства в България. Наградата беше връчена от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

В Златната книга на българските откриватели и изобретатели бяха вписани Димитър Карастоянов и Христо Крачанов.

Нов курс за International Welding Structures Designer

Курсът за международни дизайнери на заварени конструкции започва на 12 Април 2018г. и открива пред Вас нови възможности:
За кариерно израстване;
За опресняване на знанията свързани с проектиране на заварени конструкции;
За постигане на стабилна служебна позиция;
За придобиване на международно призната диплома в над 55 страни в света
Предлагат се и двете квалификационни нива според началната подготовка на кандидата и изискванията на Учебната програма на IIW – Guideline IAB – 201r1-2010:

Висше ниво IWSD-C, с брой учебни часове 182;
Средно ниво IWSD-S, с брой учебни часове 104;
Планираната продължителност на курса (общо за ниво C и S) е 5 седмици при 5 дневно седмично учебно натоварване. Крайният изпит се провежда под контрола на БЦКЗ към БСЗ.
Притежателите на дипломи IWE, IWT и IWS се освобождават от модули 1 и 7 и заплащат 80% от таксата за обучение към ЦПО.
Запишете се сега! Този курс действително ще ускори Вашето кариерно израстване и ще открие нови потенциални възможности за Ваше участие в крупни проекти за заварени конструкции в страната и чужбина.
Ръководител на курса: гл.ас.д-р Марина Манилова, тел. 02 46 26 241
E-mail: mamanil@abv.bg, Адрес: София, бул Шипченски проход 67

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ