КП-06-Публикации

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Публикации по проекта:

  1. Christo Kondoff, Radostina Zaekova, Marina Manilova, “ALUMINUM BASED COMPOSITES OBTAINED BY FSP (REVIEW)”, Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, Volume 3, 148-153
  2. Radostina ZAEKOVA, „Imperfections in Friction Stir Welding (review)“, Дефектоскопия 2021
  3. Christo KONDOFF, Vanya DYKOVA, Rossica DIMITROVA, Yasen HADJITODOROV, Radostina

ZAEKOVA, “A Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP”, Дефектоскопия 2021

  1. Заекова, Р. С.. Методи за заваряване чрез триене и размесване – предимства, проблематика и приложения (Обзор. Част1). Machines. Technologies. Materials 2021. Proceedings, III, Year IV, issue 3(20), Scientific technical union of mechanical engineering industry-4.0, 2021, ISSN:2535-0021 (Print), 2535-003X (Online), 294-297
  2. Christo KONDOFF, Radostina ZAEKOVA, Yasen HADJITODOROV, Rumen KRASTEV, Tatiana SIMEONOVA, Microstructural and mechanical characterization of non-linear friction stir welded A 6061 alloy, Дефектоскопия 2022
  3. Christo Kondoff, Vanya Dyakova, Yoanna Kostova, CORROSION BEHAVIOR OF HYBRID NONEQUILIBRIUM COMPOSITES BASED ON A6061 REINFORCED WITH TI AND ZN POWDERS FABRICATED BY FRICTION STIR PROCESSING( FSP), Varna 2022 .

Вашият коментар