Проект КП-06 ИНДИЯ/10

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Базова организация: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“-с център по хидро- и аеродинамиика към  Българска академия на науките, ЕИК BG000662064, седалище и адрес на управление: София, бул. „Шипченски проход“ N 67

Ръководител на научния колектив:  Христо Любомиров Кондов, асистент, доктор

Адрес за кореспонденция: hriko61@gmail.com

Партньорска организация от държавата партньор: National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив от държавата партньор: Dr. Krishna Кishore Мugada

 

Участници в проекта/ Членове на научния колектив:

Проф. Д-р Пламен Ташев

Доц. Д-р Серьожа Вълканов

Доц. Д-р Ваня Дякова

Доц. Д-р Леонид Кирилов

Гл. асист. Д-р Росица Димитрова

Гл. асист. Д-р Марина Манилова

Гл. асист. Д-р Михаил Колев

Росен Михов

Партньорска организация:

National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив: Dr. Krishna Kishore Mugada

Участници:

Dr. Krishna Kishore Mugada

Prof. Dr. Adepu Kumar

Резюме на проекта

Публикации

Вашият коментар