Курс за специалисти по заваряване (присъствено и/или дистанционно)

Обучението се провежда присъствено и/или дистанционно и е съгласно стандарт БДС EN ISO 14731 – координация в заваръчното производство.

Завършилите курса получават Удостоверение.

Възможно е коригиране на програмата на курса по желание на клиента съгласно спецификата на конкректното заваръчно производство.

Формата и графика на обучение също могат да бъдат договаряни.

Записвания на тел.: 02 4626241, 0899936148, 0887392904 или в приемната на ЦПО София 1573, Бул. „Шипченски проход“ 67

Институт по металознание БАН етаж 1, стая № 11

Вашият коментар