Състезание по заваряване за ученици от професионалните гимназии

Състезанието „НАЙ- ДОБЪР  МЛАД  ЗАВАРЧИК“ за учениците от професионалните гимназии, които се обучават за професии, свързани със заваряването, заваръчните технологии и оборудване, ще се проведе по инициатива на Министерство на науката и образованието в сътрудничество с Български съюз по заваряване. То ще се състои в рамките на национални състезания и олимпиади по различни професии през учебната 2017/2018 година.

Надпреварата ще протече в два кръга- училищен и национален. Училищният  ще се състои до 17 февруари 2018 година. В него могат да участват ученици от X, XI и XII клас, със специалности машинен техник, техник-приложник, машинен оператор, заварчик и мехатроника. Класираните на първо и второ място в този кръг се класират за националния кръг, който ще е на 13 и 14  април 2018 година в София в Център за заваряване и квалификации.

Състезанието дава възможност на учениците да демонстрират придобитите професионални знания и умения. То цели да стимулира професионалното им развитие и показва възможностите на професионалното образование и обучение да подготвя заваръчни специалисти, както и да развие сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса.

Българският съюз по заваряване работи за повишаване на интереса на младите хора към професията и по-високо качество на професионалното образование.

Подробности относно условията и регламента за вземане на участие в състезанието можете да прочете на сайта на МОН: https://www.mon.bg/ в раздел олимпиади и състезания.

Вашият коментар