Състезания по заваряване за ученици от професионалните гимназии

Състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ЗАВАРЧИК“ за учениците от професионалните гимназии, които се обучават за професии, свързани със заваряването, заваръчните технологии и оборудване, ще се проведе по инициатива на Министерство на науката и образованието в сътрудничество с Български съюз по заваряване. То ще се състои в рамките на национални състезания и олимпиади по различни професии през учебната 2017/2018 година.
Надпреварата ще протече в два кръга- училищен и национален .Училищният ще се състои до 17 февруари 2018 година.В него могат да участват ученици от X, XI, XII клас, със специалности машинен техник, техник-приложник, машинен оператор, заварчик и мехатроника. Класираните на първото и второ място в този кръг се класират за националния, който ще е на 13 и 14 април 2018 година в София в Център за заваряване и квалификации.
Състезанието дава възможност на учениците да демонстрират придобитите професионални знания и умения. То цели да стимулира професионалното им развитие и показва възможностите на професионалното образование и обучение да подготвя заваръчни специалисти, както и да развие сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса.
Българският съюз по заваряване работи за повишаване на интереса на младите хора към професията и по-високо качество на професионалното образование.
Подробности относно условията и регламента за взимане участие в състезанието можете да прочете на сайта на МОН: https://www.mon.bg/ в раздел олимпиади и състезания.