Курс за Международни дизайнери на заварени конструкции.

Нов курс за International Welding Structures Designer

Курсът за международни дизайнери на заварени конструкции започва на 12 Април 2018г. и открива пред Вас нови възможности:
За кариерно израстване;
За опресняване на знанията свързани с проектиране на заварени конструкции;
За постигане на стабилна служебна позиция;
За придобиване на международно призната диплома в над 55 страни в света
Предлагат се и двете квалификационни нива според началната подготовка на кандидата и изискванията на Учебната програма на IIW – Guideline IAB – 201r1-2010:

Висше ниво IWSD-C, с брой учебни часове 182;
Средно ниво IWSD-S, с брой учебни часове 104;
Планираната продължителност на курса (общо за ниво C и S) е 5 седмици при 5 дневно седмично учебно натоварване. Крайният изпит се провежда под контрола на БЦКЗ към БСЗ.
Притежателите на дипломи IWE, IWT и IWS се освобождават от модули 1 и 7 и заплащат 80% от таксата за обучение към ЦПО.
Запишете се сега! Този курс действително ще ускори Вашето кариерно израстване и ще открие нови потенциални възможности за Ваше участие в крупни проекти за заварени конструкции в страната и чужбина.
Ръководител на курса: гл.ас.д-р Марина Манилова, тел. 02 46 26 241
E-mail: mamanil@abv.bg, Адрес: София, бул Шипченски проход 67

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашият коментар